Tvåspråkighet bland döva

Olika typer av hörselimplantat, exempelvis cochleaimplantatet, har revolutionerat världens döva. Smart teknik har gjort det möjligt att tolka vibrationer till ljud, vilket har lett till att dövfödda barn kan gå i integrerade skolor och prata och höra som vilket annat barn som helst. Många föräldrar tampas med frågan om huruvida man ska upprätthålla teckenspråk eller inte, när barnet ändå kan kommunicera tack vare implantat.

I en tidigare text har vi skrivit allmänt om hörselproblem och om Hörselskadades dag. Idag behandlar vi istället en spännande och brännhet debatt om hörselskadade och tvåspråkighet, något som många menar håller på att dö ut.

Tvåspråkighet, eller flerspråkighet, är idag en enorm tillgång och något som borde uppmuntras vid alla tillfällen där det går. Studier visar nämligen att flerspråkiga människor är både smartare och friskare, och detsamma gäller för barn som behärskar både talspråk och teckenspråk. Men många menar att teckenspråket lätt bortprioriteras när man har fått sitt implantat. Många föräldrar arbetar därför aktivt för att upprätthålla teckenspråkskommunikation med sitt barn, trots att de är hörande med sitt implantat.

Vissa teckenspråk på väg att dö ut

Implantatet är en enorm tillgång och för många är det livsavgörande att kunna höra sin omgivning. Och att dessutom behärska teckenspråk är både stärkande för gruppen och bra för individen. Dessutom är det en del av ett kulturarv. I Svenska Yle kan man läsa om att bara 90 personer behärskar finlandssvenskt teckenspråk. Idag finns det så pass smarta och hållbara lösningar på hörselproblem att teckenspråket håller på att dö ut, varnar många om. Därför vill många se att teckenspråket borde behandlas som de dövas modersmål. Vården borde erbjuda både implantat och studier i teckenspråk.

Teckenspråket används både för hörselskadade och döva, men också för barns allmänna språkinlärning. Forskning visar nämligen att bebisar får det lättare att lära sig språk om man först börjar med tecken. Man ska dock inte blanda ihop stödtecken med teckenspråk.