Ny antibiotika kan vara på väg

Antibiotikaresistens är ett växande hot mot hälsan i hela världen. Men en ny upptäckt ger näring åt hoppet att hitta en ny form av antibiotika. Lösningen kan finnas i vanlig jord.

Upptäckten av antibiotika innebar ett stort kliv framåt för medicinen. Många sjukdomar som tidigare ofta haft dödlig utgång, som lunginflammation, blev mindre allvarliga, och det har tack vare antibiotikan blivit möjligt att transplantera organ. Men överanvändning av antibiotika, inte minst inom jordbruket, har lett till att allt fler bakterier numera är resistenta mot dessa läkemedel. Det hotar att skicka sjukvården i hela världen ett halvt sekel bakåt.

Det är svårt att hitta nya former av antibiotika som är tillräckligt effektiva för att mäta sig med dagens, och intresset från läkemedelsindustrin har varit svagt. Men nu har ett nytt antibiotikum, som verkar mycket lovande, upptäckts. Ämnet upptäcktes sedan forskare vid bl.a. Northeastern University i Boston och läkemedelsföretaget Novobiotic lyckats odla jordbakterier, som annars är svåra att odla i laboratoriemiljö. När bakterierna kunde studeras på nära håll upptäckte forskarna ett sätt på vilket dessa bakterier motverkar andra bakterier.

Teixobactin

De flesta former av antibiotika angriper proteiner i bakterierna, men det nyupptäckta ämnet, som fått namnet teixobactin, attackerar istället fettmolekylerna i bakteriernas membran. Detta medför att det inte skapar resistens på samma sätt som traditionell antibiotika. I försöken som gjorts har Mycobacterium tuberculosis och Staphylococcus aureus inte utvecklat resistens ens efter upprepade behandlingar, skriver Dagens medicin.

Ämnet har visat sig vara mycket effektivt mot streptokocker och stafylokocker, som tbc-bakterien Mycobacterium tuberculosis. Däremot fungerar teixobactin inte på s.k. gramnegativa bakterier, skriver Dagens nyheter. Kanske kan dock andra, nya former av antibiotika som fungerar på dessa bakterier upptäckas genom ytterligare studier av jordbakterier. Nästan lika intressant som den nya upptäckten i sig är nämligen det faktum att man nu lyckats odla jordbakterier i laboratorium. Detta har alltid varit svårt, men när man har lyckats har man ofta upptäckt nya former av antibiotika.

Upptäckten presenteras mer ingående i senaste numret av den naturvetenskapliga tidskriften Nature.