Sjukdomar som överförs från djur till människa

De flesta tänker förmodligen inte på hur sjukdomar uppstår men i en del av fallen kommer de från djur. Att sällskapsdjur som hundar och katter smittar människor är inte så vanligt. Betydligt vanligare är att vi människor får sjukdomar från exempelvis fästingar.

470229-tick-on-leaf-ixodes-ricinus

En smittsam hundsjukdom som även kan överföras till människan är funnen, rapporterar Sydsvenskan. Det var när en fyraårig blandrashund insjuknade som man upptäckte sjukdomen. Hunden hade importerats från Portugal för ett antal år sedan men inte förrän nu kunde sjukdomen upptäckas vid en provtagning.  Sjukdomen heter leishmanios och under förra året anmäldes 15 fall i hela landet. När sjukdomen upptäcks är det absolut viktigaste att smittan inte sprids. När en hund har drabbats av sjukdomen kan den bland annat visa upp symptom som hudförändringar, blödningar, avmagring samt lever- och njurproblem. Sjukdomen är behandlingsbar men djuret bär med sig smittan hela livet. Varje år insjuknar ungefär två miljoner människor, varav 70 000 dör. Det är dock svårt för människor i Sverige att blir smittade eftersom smittan sprids vidare av sandmyggor som inte finns här.

Galna får-sjukan

Sådana här sjukdomar som kan överföras från hundar till människor är rätt ovanliga. De absolut vanligaste sjukdomarna som hundar drabbas av är tumörer, inflammationer eller ledproblem, som kan behandlas med till exempel Glukosamin hund. Däremot finns en del andra djur som kan ge sjukdomar till människor. För bara någon månad sedan rapporterades det om sjukdomen scrapie, som kan överföras från får till människor. Scrapie är fårens variant på galna ko-sjukan och orsakar en klåda. Scrapie resulterar slutligen i att den drabbade får hjärnskador och hos människor utvecklas sjukdomen vCJD som kan vara dödlig.

Fästingar sprider sjukdomar

Det kanske mest vanliga djuret, eller i det här fallet insekten, som sprider sjukdomar till oss människor är fästingen. Förutom borrelia och TBE, har även en ny sjukdom från fästingar upptäckts. Den kan ge människor med nedsatt immunförsvar blodproppar. De personer som insjuknat har varit äldre, mestadels människor i 60- och 70-årsåldern. Det första fallet i Sverige var en 77-årig man som kom in på sjukhuset, medvetslös med hög feber och diarré. Väl på sjukhuset upptäckte man att mannen även drabbats av blodproppar i lungorna och benen. Läs  mer.