Nya riktlinjer för sjukintyg

Under Coronapandemin är det många verksamheter och samhällsfunktioner som har fått ställa om och tänka nytt för att kunna fungera på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Verksamheter har fått anpassa sig efter nya lagar och riktlinjer som tillfälligt, och med kort varsel, har tillsatts och många arbetar under hård stress och press, inte minst sjukvården.

”Under pandemin har regeringen tillfälligt beslutat om att lätta på kravet vad gäller sjukintyg.”

För att underlätta för sjukvården, patienter och arbetsgivare har bland annat riktlinjer kring vad som gäller vid sjukfrånvaro ändrats. Dessa riktlinjer rör bland annat sjukintyg, karensavdrag och vad som gäller för personer i riskgrupper.

Det gäller vid sjukintyg under corona

Under pandemin har regeringen tillfälligt beslutat om att lätta på kravet vad gäller sjukintyg. Tidigare begärdes sjukintyg in vid sjukdag 15 till försäkringskassan, dagen då en anställd går från sjuklön från sin arbetsgivare till att istället få sjukpenning via försäkringskassan. De tillfälliga bestämmelserna är nu att ett sjukintyg inte behöver lämnas in förrän dag 22, vilket innebär att en person kan vara sjuk i 3 veckor innan ett intyg måste utfärdas.

Dessa lättnader har beslutats med tanke på den hårda belastning som sjukvården för tillfället är under. De allra flesta som insjuknar kan återgå till sitt arbete inom 3 veckor vilket gör att färre personer behöver uppsöka sjukvård för att få ett intyg. Samma regler gäller även vid vård av barn, så kallad VAB. En person som inte kan gå till sitt arbete på grund av att denne kan vara en eventuell smittbärare ska istället för sjukpenning ansöka om smittbärarpenning.