Ingen ebola i Sverige

Många har nog oroat sig för att ebola kommit till Sverige, sedan det rapporterats att en kvinna som arbetat i Sierra Leone eventuellt hade kommit i kontakt med ebolasmitta. Men det verkar som vi kan andas ut, åtminstone för denna gång.

En svensk sjuksköterska som arbetade i Sierra Leone på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap flögs till Sverige i ambulansflyg 4 januari. När hon skulle ta av sig sina skyddskläder efter att ha vårdat ebolasmittade trängde klorlösning in mellan hennes klädsel och skyddshandskarna. MSB tog inga risker, utan kvinnan flögs till Sverige. Först fördes hon till Skånes universitetssjukhus i Lund, men därifrån skickades hon hem sedan hon friskförklarats.

När hon senare fick feber, vilket skulle kunna tyda på ebolasmitta, tog hon kontakt med sjukvården igen, och kördes i specialambulans till högisoleringsenheten vid Linköpings universitetssjukhus, en avdelning byggd för att behandla smittsamma sjukdomar som ebola.

De första provsvaren var negativa, men man behöver ta fler prover för att vara på den säkra sidan. Inkubationstiden för ebola varierar mellan två dagar och tre veckor.

Om det sker igen

Det är i dagsläget lite som tyder på att kvinnan som tjänstgjort i Sierra Leone skulle bära på ebola-viruset. Ytterligare några prover har tagits på andra patienter i Skåne, skriver Sydsvenskan, men inte heller där har viruset påträffats.

Med detta sagt: risken för ebolasmitta på svensk mark är en realitet. Hur ser då beredskapen för att ta hand om ebolasmittade patienter ut, i såväl Skåne som i övriga delar av Sverige?

Anledningen till att kvinnan har förts till Linköping är att det är den enda plats i Sverige där det i dagsläget finns möjlighet att vårda ebolapatienter. Akutsjukhusen i Skåne kan ta emot och diagnosticera patienter med ebola, men inte behandla dem. Region Skåne och Socialstyrelsen diskuterar dock att även vårda högriskpatienter på sjukhuset i Malmö. Det finns också ett avtal med Danmark om att utnyttja vårdplatser där.