Så kan överdrivna svettningar behandlas

Alla människor svettas. En del svettas dock mer än vad som är normalt och det kallas för överdriven svettning eller hyperhidros. Det finns bra behandlingar som minskar svettkörtlarnas aktivitet och som dessutom är fria från svåra biverkningar.

En liten andel av befolkningen lider av extrema svettningar. De som lider av svettningar behöver inte misströsta för det finns bra hjälp att få. Det går nämligen att bli av med överdriven svettproduktion genom en svettbehandling.

Injektioner förhindrar svettkörtlarnas produktion

Genom injektioner går det att behandla svettningarna på ett effektivt sätt. Behandlingen går ut på att svettkörtlarna blockeras under en period på ungefär 6-7 månader. Därefter behöver behandlingen göras om. För varje gång behandlingen görs blir svettningarna mindre eftersom svettkörtlarna aldrig återfår sin fulla kapacitet mellan behandlingarna. Resultatet av behandlingarna är mycket säkert och det finns inga allvarliga biverkningar som kan uppkomma. Bedövning ges oftast bara när det handlar om händer som ska behandlas annars är det sällan nödvändigt. Om du är intresserad av att göra en svettbehandling kan du boka en tid för att få konsultation. Då kan du få veta mer specifikt hur du kan bli hjälpt. Symptom på överdriven svettning:

  • Svettningarna orsakar hudbesvär eller infektioner.
  • Du har svårt att ta människor i hand.
  • Svårigheter att hålla i papper eller andra saker på grund av svettningar.
  • Du upplever att du luktar mycket svett.

Överaktiva svettkörtlar

Det finns ingen tydlig gräns för vad överdrivna svettningar är. Det är en individuell upplevelse. Men om du upplever att du svettas mycket och att det besvärar dig kan det vara en god idé att ta reda på vad du kan göra åt problemet. Det kan finnas flera anledningar till varför människor får överdrivna svettningar. Den vanligaste orsaken är att svettkörtlarna är överaktiva. Det är oftast i armhålor, fotsulor och handflator som svettningarna framträder mest. Svettningarna kan komma i

skov för en del personer. Förutom injektioner finns det också antikolinerga läkemedel som kan minska svettningarna. Däremot kan dessa läkemedel ge biverkningar som kan vara besvärliga.

Sekundär hyperhidros

Det finns också olika sjukdomar och hormonella förändringar i kroppen som kan orsaka överaktiva svettkörtlar. Då kallas sjukdomen för sekundär hyperhidros. Då är det också vanligt att du svettas över hela kroppen.