Anlita ett bemanningsföretag till din vårdcentral

Behöver du backup till din vårdcentral? I det läget kan det vara klokt att anlita ett bemanningsföretag där du smidigt kan få tillgång till hyrsjuksköterskor och hyrläkare. På detta sätt kan du få in vikarier när ordinarie anställda har gått på semester eller när de blir sjuka.

På Curalivs hemsida hittar du ett certifierat bemanningsföretag som erbjuder sjuksköterskor, läkare, socionomer och undersköterskor. Curaliv har lång erfarenhet inom vårdbemanning och samarbetar med vårdgivare över hela Sverige samt övriga delar av Norden. De har fått mycket uppskattning för sin seriositet och ärlighet, och stöttar sina anställda så att de utvecklas i sina karriärer och sin kompetens.

Brist på personal

Med hjälp av bemanningsföretag går det enkelt att ordna en backup till vårdcentralen. Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kommer rekryteringsbehoven i vården att öka med 400 läkare, 600 undersköterskor och 800 sjuksköterskor varje år fram till år 2029. Samtidigt förväntas 1770 och 650 läkare att gå i pension. Under 2019 utfärdades över tusen läkarexamina i Sverige, men så gott som alla arbetsställen lider i dagsläget brist på erfarna läkare.

Allt fler värmlänningar har börjat använda sig av privata vårdcentraler, men trots detta sker inte många nyetableringar. Många vårdcentraler i länet upplever en brist på läkare, men detta problem är inte lika stort hos privata verksamheter. De har större möjlighet att påverka sina arbetsmetoder och arbetssätt jämfört med landstinget. Landstingets patientundersökningar har visat att de privata vårdcentralerna får bättre betyg av patienterna, och vårdvalschefen Lars Gohde lyfter fram deras positiva erfarenheter av vårdvalet. Han menar att landstinget inte ser några kvalitetsskillnader mellan de vårdcentraler som drivs i egen regi och de som är privata.

Fördelar med bemanning

Förutom att det finns en ökad tillgång på personal när de ordinarie anställda går på semester kan en ökad bemanning också vara positiv för de anställda. I Region Östergötland rekryterades fyra intensivvårdssjuksköterskor för att personalen skulle kunna ta sin fjärde semestervecka. Det fanns luckor i schemat som behövde täppas till. Jessica Frisk som arbetar som regional sjukvårdsledare inom Region Östergötland menade att det kunde bli aktuellt att använda sig av hyrbolag för att få in IVA-sjuksköterskor till verksamheten.