Så kan vårdpersonal skyddas mot hotfulla situationer

Hot och våld ökar inom vården. Personal inom olika vårdinrättningar upplever fysiskt våld och muntliga hot i det dagliga arbetet. Genom att sätta in olika åtgärder som exempelvis personlarm kan tryggheten öka. Det är viktigt för säkerheten att det ökade våldet och hoten tas på allvar av arbetsgivaren.

Sedan 2018 har hot och fysiskt våld mot vårdpersonal i olika vårdinstanser ökat. Hårdast utsatt är dock personal inom akutvården, psykiatrin, hemsjukvården och äldrevården. Men det förekommer även hot och våld i primärvården. För att vårdpersonal ska kunna gå till jobbet och känna en viss trygghet behövs åtgärder. Att utrusta personalen med personalarm är en åtgärd som kan bidra till en ökad säkerhet. På https://www.personlarm.se/ finns det bra personlarm som går att anpassa och skräddarsy efter behov. Ett bra personlarm ska oavsett var personen som larmar befinner sig kunna få hjälp genom en knapptryckning. Larmet ska snabbt gå ut för att rätt hjälp ska kunna komma till undsättning.

Vårdpersonal behöver trygghet och säkerhet

Genom att göra en riskanalys och säkerhetsplanering kan arbetsgivaren förebygga hot och våld på arbetsplatser inom vården. Det är även viktigt att rapporteringar och anmälningar tas på allvar och att arbetsgivaren kliver in och tar ansvar. Genom att exempelvis erbjuda personlarm kan vårdpersonal som arbetar i risksituationer larma och få hjälp vilket kan göra skillnad. Det kan även göra en större skillnad för den upplevda tryggheten och säkerheten. Det finns svårigheter att erbjuda en öppen vård för alla och samtidigt ha behålla en hög säkerhet. Arbetsgivaren behöver se över hur de kan erbjuda vård men även skydda personalen som jobbar inom vården.

Förebyggande arbete med säkerhet ökar tryggheten

Konsekvensen om säkerheten blir sämre är att färre vill jobba inom vården. Om det är ett arbete med livet som insatts finns det för många andra jobbmöjligheter. Genom förebyggande åtgärder och ett ständigt utvecklingsarbete kring säkerheten på arbetsplatser inom vården går det att öka tryggheten.