Så undviker du att få säsongsinfluensan

Att tvätta händerna och undvika trånga utrymmen är bra om du vill försöka undfly att bli smittad av säsongsinfluensan. Du kan även ta vaccinet som erbjuds varje influensasäsong. Influensaviruset muterar ständigt. Därför erbjuds ett säsongsvaccin mot influensa varje år.

Säsongsinfluensan kommer på besök varje år under vintern. Influensa är en slags virusinfektion som ofta drabba luftvägarna och symptomen är ofta feber, halsont och hosta. Om du drabbas av influensa finns det risk att du kommer känna dig mycket sjuk och matt i kroppen. Influensa är väldigt smittsamt och det finns flera virus vilket gör att du kan drabbas flera gånger under en säsong. Om du har drabbats av säsongsinfluensan kan du gå in här doktor.se/fakta-rad/influensa/ och läsa mer.

Vaccin mot säsongsinfluensa

Det finns influensavaccin att ta varje säsong. Vaccinet skyddar mot flera olika virusstammar men det är inget hundra procentigt skydd. Om du har tagit vaccinet men ändå drabbas av influensan kommer du troligtvis att få lindrigare symptom. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är att personer som riskerar att få en allvarlig influensasjukdom ska vaccinera sig. Det gäller människor som är över 65 år, kvinnor som är gravida samt vuxna och barn som tillhör somliga medicinska riskgrupper. Vaccinet tas oftast i början av vintern i november-december.

Minska risken att få influensa

Influensaviruset sprids när en person som är smittad nyser eller hostar, det kallas även för droppsmitta. Inkubationstiden, alltså tiden från dess att du stött på viruset tills du får några symptom är ungefär 1-3 dygn. Du kan genom några enkla åtgärder minska risken att smittas av influensaviruset. Att tvätta händerna är a och o om du vill undvika att bli sjuk. Försök även att i största möjligaste mån inte pilla dig i ansiktet, speciellt när du är i offentliga miljöer. Håll avstånd till okända människor, speciellt om någon börjar bli sjuk. Risken att smittas av virus är större i trånga utrymmen där många vistas samtidigt som exempelvis i hissar, bussar, köpcentrum och väntrum. Att träffa människor utomhus kan vara en bra idé under den mest kritiska perioden under vintern.