Det skillnad på vård och vård

Vad händer i Polen just nu, kring vård och specifikt kring abortlagarna som reglerar både vård och åtgärder – med avseende på kvinnors kroppar?

pexels-photo-163944-largeNågot av det bästa med Sverige enligt många, är vår (jämförelsevis) jämlika sjukvård. Över hela landet finns massor av vårdcentraler och det kostar väldigt lite att besöka en akutmottagning i Tierp, en BVC i Göteborg eller kanske en gynekologmottagning i Uppsala.

Det spelar i stort sett ingen roll var en bor eller vad man har för sociaekonomisk bakgrund, vård ska finnas tillgänglig för alla, även om detta är något som är skrivet på ett papper och tyvärr inte riktigt funkar helt smärtfritt i verkligheten. Något som man kan läsa om i bland annat denna artikel från SVT Nyheter. Barn i ekonomiskt utsatta familjer mår ofta sämre än barn från de mer välbärgade kretsarna, enligt forskning.

Det är dock upp till var och en vad som bör ske med ens kropp, oavsett bakgrund, om man alltså vill göra abort under en graviditet eller om man till exempel vill byta kön.

Abortlagar kan skärpas ytterligare i Polen

 

Annat är det i andra länder, och man behöver inte resa särskilt långt för att markanta skillnader ska skönjas i vårdbilden. Det handlar inte bara om vård utan om även moralism, om normer och om ojämlikhet. Det senaste som blivit väldigt omtalat i media är att det i Polen kommit som förslag att abortlagarna ska bli ännu strängare, något som det rapporteras om i bland annat Svenska Dagbladet. Detta har under de föregående dagarna lett till stora protester. Men vad handlar lagförslaget om i stora drag? Nedan listas de viktigaste faktorerna som fått många av Polens kvinnor att ge sig ut svartklädda på gatorna för att protestera.

  • Enbart om kvinnans liv är i fara ska abort vara tillåtet
  • Fängelsestraff ska kunna utdelas, på upp till fem år för kvinnor som gör abort och läkare som hjälper dessa
  • Missfall ska leda till undersökning, för att utesluta att det inte handlar om en dold abort
  • Det är inte regeringen som ligger bakom det nya lagförslaget, utan organisationen Ordo Iuris som har lyckats få 450 000 polska medborgare att skriva under en appell med krav på ett närmast totalt abortförbud.

(Källa: Dagens Nyheter)

Processed with VSCOcam with f2 preset

Kvinnors mänskliga rättigheter

Det nya lagförslaget får alltså stora konsekvenser, särskilt för kvinnor och kanske främst för fattiga kvinnor i ett redan utsatt läge. Sägas bör dock att lagarna kring abort redan i dagens läge är väldigt stränga i Polen, förslaget handlar alltså i stort om att skärpa landets redan mycket stränga lagar. Om en kvinna ska tillåtas abort ska graviditeten ha skett i samband med en våldtäkt eller incest. Annars är det bara tillåtet om fostret är allvarligt skadat eller att moderns liv är i fara. Under 2014 utfördes endast 1 812 lagliga aborter i landet. Säkerligen skedde många fler i det dolda, under osäkra och riskabla förhållanden. Nu ska även EU-parlamentet debattera de polska lagarna, som grundats i katolska medborgarinitiativ (och som stöds av både katolska kyrkan och regeringspartier). Hur det hela slutar får vi se.